Sigorta ve Tazminat Hukuku

Sigorta ve Tazminat Hukuku

  • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı : Trafik kazası sonucu vefat eden kişinin, hayattayken destek olduğu bireylere ödenen maddi tazminat türüdür. Ölümlü trafik kazalarında dava açma süresi kaza tarihinden itibaren 15 yıldır.

  • Maluliyet Tazminatı : Trafik kazası sonucu bedensel zarara uğrayan kişinin  talep edebileceği tazminat türüdür. Bedensel zararlar kapsamına tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan zararlar, ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar girer. Yaralanmalı trafik kazasında dava açma süresi 8 yıl olup, bu süre içerisinde sorumlu öğrenilmezse ve bu süre geçtikten sonra öğrenilirse öğrenmeden itibaren 2 yıllık ek süre başlar ancak dava açma süre kazadan itibaren 10 yılı geçemez.

  • Tıbbi Hatadan (Malpraktis) Doğan Tazminat: Tıbbi hata, hekimin tedavi sırasında standart, güncel uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavisini vermemesiyle oluşan hasardır. Tıbbi hata ve yanlış tedavi sonucu meydana gelen ölüm ve ağır bedensel zarara ilişkin maddi ve manevi tazminat ile destek yoksun kalma tazminatı  zarara uğrayan kişi ve/veya yakınları tarafından hastaneden, işlemi gerçekleştiren doktor ve sağlık çalışanlarından talep edilebilir. 

  • İş Kazası Nedeniyle Açılan Maddi - Manevi  Tazminat Davaları : Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada, sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısı ile, emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında, meydana gelen  ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaylar, iş kazasıdır. Bu kapsamda işyerinde meydana gelen KALP KRİZİ, İNTİHAR veya İŞYERİNDE İŞÇİLER ARASINDA MEYDANA GELEN KAVGA gibi olaylarla  birlikte çalışanın İŞYERİ SERVİSİNİ BEKLERKEN VE İŞYERİ SERVİSİ İÇERİSİNDE GEÇİRDİĞİ KAZALARDA iş kazası kapsamındadır. Bu davalarda zamanaşımı süresi, iş kazasının gerçekleştiği günden itibaren başlayarak 2 yıl ve herhalde 10 yıldır.

Alanında Uzman İş Ortaklarımızla En Doğru Şeklinde Hizmet Vermekteyiz

Rukiye Çetinkaya Hukuk Bürosu kurumsal yapısı ve alanında uzman iş ortakları ile müvekkil memnuniyetini ön planda tutarak çözüm odaklı çalışmaktadır.

İletişime Geç