Miras Hukuku

Miras Hukuku

 • Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası
 • Mirasçılık Belgesinin İptali Ve Yeni Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası
 • Mirastan Yoksunluğun Tespiti Davası
 • Terekenin Mevcudunun Tespitine İlişkin Dava
 • Terekenin Korunmasına İlişkin Dava
 • Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal Ve Tescil Davası
 • Saklı Paylı Mirasçıların Tenkis Talebine İlişkin Tenkis Davası
 • Miras Sözleşmelerinden Doğan Dava
 • Mirasın Paylaştırılması Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi Davası
 • Miras Hukukunda Terekeye Dahil Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesine İlişkin Dava
 • Tereke Borcunu Ödeyen Mirasçının Diğer Mirasçılara Rücu Etmesine İlişkin Dava
 • Miras Payının Temlikinden Doğan Dava
 • Vasiyetnamenin İptali Davası
 • Vasiyetnamenin İfası Davası
 • Mirasın Mirasçılar Tarafından Gerçek Reddine İlişkin Dava
 • Mirasın (Terekenin) Borca Batık Olduğunun Tespiti Davası
 • Mirasın Reddi Kararının İptali Davası
 • Mirasçılıktan Çıkarma Tasarrufunun İptali Davası

Alanında Uzman İş Ortaklarımızla En Doğru Şeklinde Hizmet Vermekteyiz

Rukiye Çetinkaya Hukuk Bürosu kurumsal yapısı ve alanında uzman iş ortakları ile müvekkil memnuniyetini ön planda tutarak çözüm odaklı çalışmaktadır.

İletişime Geç