İş Hukuku

İş Hukuku

  • Hukuki yollara başvurmadan anlaşma yolu ile çözülebilecek dava ve olaylar için gereken efektif çözümlerin sunulması
  • İş sözleşmesinin feshine, işten çıkarmaya dayalı işe iade ve kıdem, ihbar, fazla mesai v.s. tazminat davaları
  • İş kazalarından doğan veya çalışılan işyerindeki koşullardan kaynaklı tazminat davaları
  • İş yerinde çalışıldığı süre SGK da gösterilmeyen, primleri ödenmeyen işçinin sigortalılığın tespiti davaları
  • İşveren danışmanlığı kapsamında özlük dosyası işlemlerinin (tutanak, iş akdi feshi ihbarı, savunma istemi gibi) iş kanunları ve kapsamında takibi 
  • İş sözleşmelerinin düzenlenmesi ve güncellenmesi
  • İşyeri disiplin yönetmeliklerinin hazırlanması
  • İşyerinin iş hukukuna, ilgili yasa ve mevzuatlara uyumlu hale getirilmesi, işyeri iç yönetmeliklerinin hazırlanması


Alanında Uzman İş Ortaklarımızla En Doğru Şeklinde Hizmet Vermekteyiz

Rukiye Çetinkaya Hukuk Bürosu kurumsal yapısı ve alanında uzman iş ortakları ile müvekkil memnuniyetini ön planda tutarak çözüm odaklı çalışmaktadır.

İletişime Geç