İcra Hukuku

İcra Hukuku

  • Fatura, Çek, Bono vs. alacakların tahsili için icra takibi başlatılması, takibi ile tahsilatın sağlanmasına yönelik gerekli etkin işlemlerin yapılması
  • Konkordato ve iflas davalarının takibi işi
  • Borç tasfiye süreci takibi ve sulh sözleşmeleri
  • İcra hukuk davaları
  • Tasarrufun iptali davaları
  • Karşılıksız çek – ceza davaları

Alanında Uzman İş Ortaklarımızla En Doğru Şeklinde Hizmet Vermekteyiz

Rukiye Çetinkaya Hukuk Bürosu kurumsal yapısı ve alanında uzman iş ortakları ile müvekkil memnuniyetini ön planda tutarak çözüm odaklı çalışmaktadır.

İletişime Geç